Συσκευασμένο μιξ πάρτυ
Ασυσκεύαστο διάφανο ή μιξ πάρτυ

Cutlery for dessert-ice cream

Packaging: 1000pcs / σακ.

Available: packaged (1:1) or in bulk

Colors: transparent, mix party

Categories: ,